định hướng chiến thắng mỗi ngày

»

Watford - Leicester City

19:30 14/03


Watford
vs
Leicester City

Nhận định từ chuyên gia

Chủ Nhật 14/03/2021 01:02

Watford-vs-Leicester-v30-2020

*Premier League 2019/2020 - 14/03, 19h30
Watford vs Leicester
+Tỷ lệ FT: 0.95*1/4:0*0.98
+Tỷ lệ TX: 0.92*2 1/2*0.98
>> TIP Bóng ĐáBD LEI gửi 8577

Nhận định nên xem

top